Closing Ceremony

  

 

Kamaleswar Mukherjee

 

Sekhar Das

 

Nirmal Dhar

 

Satarupa Sanyal